lenormand is een zoekwoord bij vaak opgezocht wordt in Google door mensen die op zoek zijn naar inspirerende Orakelkaarten. Trek je persoonlijke dagkaart, leer bij over diverse technieken én legpatronen, stel je persoonlijke vraag aan een Orakel …

Meer over lenormand

Kort na het overlijden van de wereldvermaarde Mlle lenormand  (1772–1843) kwam er een orakelspel tot stand, bestaande uit 54 kaarten. Tot op heden weet niemand van wiens hand deze kaarten zijn, maar ze worden wel toegeschreven aan de kennis, voorspeltechniek en spirituele nalatenschap van deze eerder genoemde Franse helderziende. Morele vraagstukken en probleemsituaties, die eigen zijn aan het leven zelf, werden in die periode uitgebeeld, verwerkt en uitgelegd aan de hand van de symboliek in mythologische of Bijbelse verhalen. Intussen werd dit kaartspel al talloze keren in een nieuw jasje gegoten, met als doel om de waarzegtechniek nog te verfijnen. Ook boeken over het werken met de Lenormandkaarten vind je in deze categorie.


lenormand 

Werken met populaire kaarten zoals de Lenormand, Tarot, Belline, Zigeuner-, Gypsy- en Engelenkaarten? Of op zoek naar inspirerende Orakelkaarten? Hier tref je praktische leesartikelen en boekentips aan over Astrologie, zodat ook jij je kennis over het kaartleggen kan uitbreiden. Eerder op zoek naar het trekken van je dag- of weekkaart, naar de betekenis van de Lenormand, Tarot, Engelenkaarten of Zigeunerkaarten?

Een reading geven over de liefde aan de hand van kaarten

Een van de meest prangende vragen die mensen altijd blijft bezighouden, is: “Wat staat er mij te wachten op het vlak van de liefde?” of “Komt er een nieuwe liefde op mijn pad?”. Kaartleggen met de lenormand kaarten zijn een heel handig hulpmiddel om op zoek te gaan naar een antwoord. Bert Glorieux geeft hierbij een overzicht van de betekenis van de verschillende kaarten voor wat betreft amoureuze aangelegenheden. Wanneer je een reading of kaartlegging doet, voor jezelf of iemand anders, kun je hieruit afleiden wat de toekomst op vlak van liefde zal brengen.

Koop hier je eigen set lenormand kaarten om aan de slag te gaan.

Weet je niet waar te beginnen? Volg dan deze online cursus ‘Lenormand kaartleggen voor beginners’!

De betekenis van de kaarten op liefdesvlak

De Ruiter

Deze kaart spreekt over een situatie die in beweging is. Zij is dus gelinkt aan vooruitgang. Bovendien verwijst de hartennegen naar een geliefde op je pad.

De Klavers

Geluk ligt binnen handbereik. De volgende kaarten zullen duidelijk maken vanuit welke hoek deze nieuwe liefde zich aandient. Indien ze gevolgd wordt door positieve kaarten staat je een heel aangename tijd te wachten.

Het Schip

Er is sprake van twijfel en wisselvalligheid. Het water op de kaart duidt op onzekerheid over hoe het de liefde zal vergaan. Het Schip staat ook voor de levensloop, maar heeft hier dan betrekking op de liefde.

Het Huis

Net zoals een huis wordt gebouwd, wijst deze kaart ook op het samen ‘opbouwen’ van een relatie. Misschien zijn er plannen om te gaan samenwonen.

De Boom

Deze kaart spreekt over gevoelens, maar mogelijk zijn de gevoelens nog verstopt achter de boom en merk je hier op dit moment nog niet veel van. Toch zullen de volgende kaarten daarover meer duidelijkheid geven. Met deze kaart zit je in elk geval al goed.

De Wolken

Er is nog zoveel onduidelijkheid in de liefde. Door de wolken zie je niet wat er op je afkomt en bovendien straalt de kaart zelf ook niet veel goeds uit. Verwacht dus nog niet te veel, want anders zou je wel eens teleurgesteld kunnen zijn. Stel je verwachtingen bij.

De Slang

De volgende kaarten geven meer duidelijkheid over de juiste betekenis van deze kaart. Zit er een adder onder het gras of evolueert de situatie gewoon traag?

De Kist

Er is verandering op til en over de aard van die verandering zullen de volgende kaarten meer vertellen. Betekent het een definitief eindpunt of is er toch nog iets mogelijk?

De Ruiker

Je wordt aangenaam verrast. In elk geval een gunstige kaart.

De Zeisen

Je staat op een tweesprong en dus moet je een knoop doorhakken, maar vermits de kaart ook verwijst naar een breuk zal je de volgende kaarten moeten raadplegen om na te gaan wat het precies wordt.

De Roede

De kaart luidt een periode van strijd in en is geen gunstig voorteken in liefdeskwesties. Je zult sterk in je schoenen moeten staan.

De Vogels

Gesprekken brengen meer klaarheid en geven een beeld van wat komen zal. Er is een gezellig samenzijn met je partner.

Het Kind

Je bent afhankelijk van iemand anders. Verwijst naar een situatie die nog in haar kinderschoenen staat.

De Vossen

Een kaart die een slecht gevoel weergeeft. Je voelt je bedrogen en er ligt verraad op de loer. Ook hier zal je uit de bijkomende kaarten moeten afleiden vanuit welke hoek het bedrog komt.

De Beer

Het zit niet bepaald gunstig, alsof je lood in je schoenen hebt. Er is slechts een heel langzame vooruitgang.

De Ster

De kaart voorspelt ofwel een nieuwe liefde, ofwel dat jij en je geliefde een nieuwe start nemen.

De Ooievaar

Er zijn veranderingen op til. De volgende kaart zal aangeven of die verandering positief of negatief zal uitdraaien. Indien de kaart van het ‘Schip’ erbij komt, wil dat zeggen dat jullie samen op reis gaan. In combinatie met de ‘Vissen’ en de ‘Zon’ wordt het een cruise.

De Hond

Een kaart die je aanmaant om een afwachtende houding aan te nemen en bijgevolg wat geduld te oefenen. Op de kaart staat immers een hond afgebeeld die geduldig op zijn baasje wacht. De betekenis van ‘zo trouw als een hond’ speelt hier zeker ook mee.

De Toren

Wanneer deze kaart in de legging voorkomt, dan is dat een teken dat er voor jou en je geliefde een (gezamenlijke) toekomst is weggelegd. De omringende kaarten zullen de duiding verfijnen.

De Tuin

Gezellig samenzijn en van het leven genieten. De kaart straalt rust en genot uit.

De Berg

De liefde heeft af te rekenen met een obstakel. Er doet zich een probleem voor dat moet aangepakt worden. Bestudeer verder ook de bijhorende kaarten.

De Weg

Er zit niets anders op dan dat je een keuze moeten maken. Je zult een en ander dus goed moeten overdenken vooraleer je de knoop doorhakt.

De Muizen

Je zit met een knagend gevoel. De situatie evolueert niet zoals je het zou willen en dat drukt op jou. Deze kaart kan verder ook wijzen op een verlies. Om een beter inzicht te krijgen, zal je de volgende kaarten eveneens in rekening moeten brengen.

Het Hart

Er is sprake van pure liefde. Hiermee krijg je meteen de bevestiging dat het goed zit tussen jou en je partner/geliefde. Bovendien zijn ook de vooruitzichten gunstig, althans wanneer dat door de omringende kaarten wordt bevestigd.

De Ring

Dé kaart bij uitstek die verband houdt met relaties. Indien de kaart het gezelschap krijgt van positieve kaarten, dan weet je dat het goed zit met de relatie of dat een vriendschap uiteindelijk zal uitmonden in een hechte relatie.

Het Boek

Een bepaalde situatie houdt je heel erg bezig. De kaart verwijst naar studie en alles wat zich in het hoofd afspeelt. In sommige gevallen betekent de kaart dat je momenteel nog niet kunt inschatten hoe de relatie zal evolueren.

De Brief

Je mag nieuws verwachten. Ook hier zullen de volgende kaarten de zaak toelichten.

De Heer

Verwijst in het geval van een vrouw naar haar partner.

De Dame

Verwijst in het geval van een man naar zijn partner.

De Lelie

Verwijst naar een persoon met veel inzicht, wijsheid en kennis.

De Zon

Er komt duidelijkheid over een bepaalde situatie.

De Maan

Kondigt een romantische periode aan. Met negatieve kaarten erbij kan het ook wijzen op ups en downs op emotioneel gebied (denk maar aan het verschil tussen eb en vloed).

De Sleutel

Verwijst altijd naar een oplossing of een mooie kans en hier dan in de liefde.

De Vissen

Wijst op vooruitgang en voorspoed. Het gaat heel zeker de goede kant op.

Het Anker

Wijst op stabiliteit en zekerheid. Je vindt geborgenheid bij je partner.

Het Kruis

Een einde van een bepaalde situatie. Zorgen komen over je heen.

Enkele voorbeeld readings

Hoe evolueert mijn liefdesleven?

De getrokken lenormand kaarten zijn: de Berg, de Weg en de Ster

BETEKENIS: er zijn momenteel inderdaad heel wat zorgen. Soms heb je de indruk dat de situatie muurvast zit en dat je voor een onmogelijke opgave staat (de Berg). Toch zal je uiteindelijk een keuze moeten maken (de Weg). Uiteindelijk komt het allemaal wel in orde. Er is opeens weer nieuwe hoop en de mogelijkheid om een nieuwe start te nemen (de Ster).

Wat brengt de toekomst voor mijn relatie?

Dit zijn de getrokken lenormand kaarten: de Tuin, het Huis en de Toren

BETEKENIS: jij en je partner genieten samen van het leven (de Tuin). Jullie delen gemeenschappelijke hobby’s en interesses (eveneens de Tuin). Relationeel zit het dus best wel snor en jullie voelen je allebei goed in deze relatie (het Huis). De toekomst lacht jullie toe (de Toren).

Komt mijn ex-partner terug?

De getrokken lenormand kaarten zijn: de Zeisen, de Weg en de Ruiter

BETEKENIS: er heeft zich inderdaad een relatiebreuk voorgedaan (de Zeisen). Mogelijk sta je voor een dilemma en moet je een belangrijke knoop doorhakken (de Weg). Deze kaart wijst eveneens op een afstand tussen jou en je ex. Toch ziet het er hoopvol uit, want de aanwezigheid van de Ruiter geeft aan dat hij of zij terugkomt. Bovendien verwijzen de harten in deze kaart naar het gevoelsaspect.